hrvatski    deutsche    magyar    english    italiano    slovenščina     
     
  Društvo za proučavanje prošlosti Carske i kraljevske mornarice (K.u.k. Marine) "Viribus unitis" - Pula  
 
  Početna Aktivnosti i projekti Izdanja Novosti Kronika Kontakt
 
 
 

POVIJEST AUSTROUGARSKE
MORNARICE U PULI

 

   • Povijesni razvoj

   • Pomorski arsenal

   • Brodovi

   • Posade

   • Pomorske ekspedicije

   • Zrakoplovstvo

   • Utvrde

   • Ustanove

   • Kulturna i društvena
      djelatnost

   • Foto album

   • Plan grada

   • Literatura

   • Linkovi

 

 
 

Društvo za proučavanja prošlosti Carske i kraljevske Mornarice (k.u.k. Marine) "Viribus unitis", osnovano je 1997. godine u Puli kao neprofitna udruga koja djeluje na području Istarske županije te okuplja članove iz Hrvatske i inozemstva (npr. iz Austrije). Cilj Društva je proučavanje pomorske, kulturne i socijalne povijesti austrougarske Carske i kraljevske Mornarice na Jadranu, a posebno u Puli koja je od 1850-ih godina do 1918. bila glavna ratna luka Austro-Ugarske Monarhije te je zahvaljujući toj ulozi u navedenom razdoblju doživjela veoma ubrzan razvoj.

Priređivanjem izložbi, predavanja, izdavanjem publikacija i drugim aktivnostima Društvo predstavlja javnosti pomorsku i kulturnu baštinu koja je vezana za austrougarsku Mornaricu. Na taj način posebno želimo upozoriti našu javnost na potrebu zaštite i njegovanja spomenute baštine koja je, zbog nepovoljnih povijesnih okolnosti, od kraja Prvog svjetskoga rata do nedavno bila gotovo posve zapostavljena. Do sada smo u suradnji sa Sveučilišnom knjižnicom u Puli priredili izložbe u Puli (1998., 1999., 2001. i 2002.), Piranu (2000.), Kobaridu (2001.) i Beču (2004.). Uz izložbe objavljena su dva kataloga koji su prevedeni i na njemački jezik, a jedan katalog je preveden na talijanski i slovenski. Navedene izložbe svjedoče o međunarodnom interesu za djelovanje Društva.

Jedan od ciljeva Društva je zaštita i sanacija preostalih povijesnih objekata koje je u Puli i okolici podigla austrougarska Mornarica, posebno brojnih austrougarskih vojnih utvrda, u svrhu njihova korištenja u kulturne svrhe (npr. za smještaj pomorskog muzeja, muzeja austrougarskih vojnih fortifikacija, restauratorskih radionica, galerija i dr.). Na taj način Društvo želi doprinijeti predstavljanju i očuvanju građevinske, pomorske i kulturne baštine Hrvatske i srednjoeuropskih zemalja koje su bile sastavni dio nekadašnje Austro-Ugarske Monarhije.

Cilj Društva nipošto nije proučavanje isključivo vojno-pomorskog aspekta djelatnosti austrougarske Mornarice (izgradnje Arsenala, brodova, utvrda, vojarni i dr.), već i proučavanje drugih vidova njezine djelatnosti: znanstveno-tehničke (unutar pulskog Hidrografskog zavoda i Mornaričko-tehničkog odbora), kulturne (unutar Mornaričkog kasina), djelatnosti ustanova Mornarice (lučkog admiraliteta, mornaričkih škola, Mornaričke bolnice), Mornaričke crkve, Mornaričkoga groblja i ostaloga što je vezano za austrougarsku Mornaricu. Posebnu pažnju Društvo poklanja istraživanju udjela hrvatskih časnika i mornara u zbivanjima koja su vezana za austrougarsku Mornaricu.

Društvo redovito obilježava obljetnice značajnih povijesnih događaja, npr. zajedno s HRM učestvuje u komemoracije za žrtve potonuća broda "Viribus Unitis" u pulskoj luci 1. 11. 1918. godine.

Društvo posebno njeguje tradicije plurikulturalnosti i nacionalne i vjerske tolerancije, koje su bile snažno prisutne u austrougarskoj Mornarici (što je danas posebno razvidno na Mornaričkom groblju u Puli).

Pojedini članovi Društva objavili su knjige i tekstove u časopisima i novinama koji su vezani za istraživanje austrougarske Mornarice u Puli. Dio članova bavi se prikupljanjem izvornih povijesnih svjedočanstava o austrougarskoj Mornarici (stare razglednice i druge predmete), koje Društvo predstavlja putem izložbi. Pojedini članovi bave se brodomodelarstvom.

Društvo organizira predstavljanja knjiga o pomorskoj i kulturnoj prošlosti Pule i Istre i priređuje predavanja na tu temu.

Putem ovih mrežnih stranica Društva želimo upoznati građane iz Hrvatske i iz inozemstva s djelovanjem Društva i s našom zajedničkom pomorskom i kulturno-povijesnom baštinom. Stoga je znatan dio ovog prostora posvećen austrougarskoj Mornarici u Puli. Naime, iz dosadašnjeg djelovanja Društva upoznati smo s velikim interesom građana iz naše zemlje i iz inozemstva za djelovanje austrougarske Mornarice u Puli, prvenstveno od strane građana iz srednjoeuropskih zemalja, među kojima nam se javljaju potomci časnika, mornara i drugih pripadnika Mornarice koji su živjeli, odnosno služili Mornaricu u Puli.

Društvo djeluje u prostoru Sveučilišne knjižnice u Puli, za što - kao i za uspješnu višegodišnju suradnju - izražavamo zahvalnost ovoj ustanovi. Zainteresirane za daljnja znanstvena istraživanja austrougarske Mornarice i povijesti pomorstva upućujemo na ovu ustanovu u sklopu koje je pohranjen bogati stari fond nekadašnje središnje knjižnice austrougarske Mornarice - "Mornaričke knjižnice (K.u.k. Marine-Bibliothek)", registriranog spomenika kulture Republike Hrvatske.

U cilju međusobnog upoznavanja, razumijevanja i suradnje u kulturnim i znanstvenim programima Društvo surađuje sa srodnim udrugama iz Hrvatske i inozemstva, posebno iz Austrije.

Predsjednik:

Mr. sc. Bruno Dobrić

Sjedište:

Herkulov prolaz 1, Pula

Tel./ faks.: (052) 214-603

e - mail : bdobric@skpu.hr

Upravni odbor Društva (od ožujka 2005. do ožujka 2007.):

Predsjednik: Mr.sc. Bruno Dobrić

Dopredsjednik: Franc Kos

Tajnik: Branimir Perović

Aldo Kliman - član

Historijat osnivanja Društva:

U ožujku 1997. osnovan je Osnivački odbor Društva na čelu s Brunom Dobrićem, koji je odlučio da se sazove osnivačka skupština Društva. Pored B. Dobrića i pok. profesora Josipa Fola, među osnivačima Društva su i današnji članovi Franc Kos, Aldo Kliman, Vladimir Ursič i Boško Spasić. Na osnivačkoj skupštini, koja je 19. ožujka 1997. održana u Sveučilišnoj knjižnici u Puli, donijeta je odluka o osnivanju Društva. Za predsjednika je izabran dr. sc. Darko Dukovski. Skupština je donijela Statut Društva kojega je 19. 5. 1997. odobrio Ured za opću upravu Županije istarske, te je Društvo upisano u Registar udruženja građana. U ožujku 1998. Poglavarstvo Grada Pule odobrilo je uporabu grba Grada Pule u sklopu znaka Društva (autor znaka je Danilo Dragosavac).

Od 1999. predsjednik Društva je mr. sc. Bruno Dobrić, dopredsjednik je Franc Kos, a tajnik je Branimir Perović.