hrvatski    deutsche    magyar    english    italiano    slovenščina     
     
  Društvo za proučavanje prošlosti Carske i kraljevske mornarice (K.u.k. Marine) "Viribus unitis" - Pula  
 
  Početna Aktivnosti i projekti Izdanja Novosti Kronika Kontakt
 
 
 

POVIJEST AUSTROUGARSKE
MORNARICE U PULI

 

   • Povijesni razvoj

   • Pomorski arsenal

   • Brodovi

   • Posade

   • Pomorske ekspedicije

   • Zrakoplovstvo

   • Utvrde

   • Ustanove

   • Kulturna i društvena
      djelatnost

   • Foto album

   • Plan grada

   • Literatura

   • Linkovi

 

 
 

Međunarodni znanstveni skup povodom 150. obljetnice osnutka Pomorskog arsenala u Puli

Pula, 8. prosinca 2006.

Organizatori:
Društvo za proučavanje prošlosti C. i kr. mornarice "Viribus unitis"- Pula
Uljanik d.d. Pula
uz potporu Istarske županije i Austrijskog kulturnog foruma iz Zagreba

Počasni odbor:
Anton Brajković, predsjednik Uprave Uljanik d.d.
Ivan Jakovčić, župan Istarske županije
Boris Miletić, gradonačelnik Pule
Karlo Radolović, član Uprave Uljanik d.d.
Marinko Brgić, predsjednik Uprave Uljanik Brodogradilište d.d.
Alfred Foskio

Programski odbor:
Prof. dr. sc. Gjorgjo Meden, Rijeka, Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci - predsjednik
Prof. dr. sc. Miroslav Bertoša, Filozofski fakultet u Puli
Mr. sc. Bruno Dobrić, Društvo za proučavanje prošlosti C. i kr. mornarice "Viribus unitis" - Pula
Prof. dr. sc. Robert Matijašić, Filozofski fakultet u Puli
Prof. dr. Erwin Schatz, Klagenfurt

Organizacijski odbor:
Bruno Dobrić, Društvo "Viribus unitis" - Pula - predsjednik
Ivan Barbalić, Društvo "Viribus unitis" - Pula
Vinko Jurcan, Visoka tehnička škola, Politehnički studij, Pula
Franc Kos, Društvo "Viribus unitis" - Pula
Hrvoje Markulinčić, Uljanik d.d., Pula

Program:
Petak, 8. prosinca 2006.
Sveučilišna knjižnica u Puli (Herkulov prolaz 1, 1 kat)

9.30 Svečano otvaranje skupa:
Anton Brajković, predsjednik Uprave Uljanik d.d.
Ivan Jakovčić, župan Istarske županije

10.00 Izlaganja:
Prof. Dieter Winkler, Beč, Austrija
Vom Segelmagazin zur Waffenschmiede. Das Arsenal von Pola von seiner Entstehung bis 1918
Od spremišta za jedra do kovačnice oružja: pulski Pomorski arsenal od nastanka do 1918. godine

Dr. sc. Attilio Krizmanić, Pula
Utjecaj smještaja Arsenala na prostorni razvitak Pule

Prof. dr. sc. Darko Dukovski, Pula
Početci suvremenoga gradskog života Puljana na prijelomu stoljeća

Dr. sc. Davor Mandić, Pula
Utjecaj rasta i razvoja brodogradilišta Uljanik na demografsku sliku grada Pule u razdoblju od 1856. do 2001. godine

Erwin Sieche, Beč, Austrija
Pola und der Kriegsschiffbau der Habsburgermonarchie. Die obersten Schiffbau-Ingenieure und General-Schiffbauingenieure der k.k. und k.u.k. Kriegsmarine
Pula i ratna brodogradnja Habsburškog carstva: glavni brodograđevni inženjeri i generali- -brodograđevni inženjeri c. (i) kr. Ratne mornarice

11.15-11.30 Pauza

11.30 Zvonimir Freivogel, Coburg, Njemačka
Gradnja brodova i za Carsku i kraljevsku ratnu mornaricu

Prof. Dr. Erwin Schatz, Klagenfurt, Austrija
K.u.k. Seeflugzeuge - eine neue Waffe
C. i kr. pomorski zrakoplovi proizvedeni u Puli - novo oružje

Helmut W. Malnig, Gumpoldskirchen, Austrija
Das erste Luftkissenfahrzeug der Welt von k.u.k.-Lschlt. Dagobert Müller von Thomamühl, Pola am 3. Okt. 1915
Prvo svjetsko plovilo na zračni jastuk Dagobert Müllera von Thomamühla proizvedeno u pulskom Arsenalu 3. 10. 1915.

Achille Rastelli, Milano, Italija
The Dockyard Maritime Museum in Pola and its dispersal in Italy
Pomorski muzej pulskog Arsenala i raspršivanje njegovih izložaka u Italiji

Raul Marsetić, Pula
Cantiere Navale Scoglio Olivi i općenito zona Arsenala u doba Italije

Željko Šesnić, Pula
Uljanik danas

Prilog:
Dana 9. prosinca 1856. godine položen je kamen temeljac za C. kr. Pomorski arsenal
(K.k. See-Arsenal) koji je do kraja listopada 1918. služio austrijskoj/
austrougarskoj ratnoj mornarici. Ovaj događaj označava početak
brodogradnje u Puli i ujedno moderni razvoj ovoga grada. Ovu bogatu
tradiciju danas nastavlja Uljanik d.d. Pula.

Prigodom obilježavanja 150. obljetnice osnutka Pomorskog arsenala
održat će se jednodnevni međunarodni znanstveni skup s predavačima
iz Austrije, Njemačke Italije i Hrvatske. Središnja tema skupa je
osnutak C. kr. Pomorskog arsenala (9. 12. 1856.) i razvoj brodogradnje
u Puli od 1856. do danas. Pored toga, bit će obrađen i
društveno-povijesni kontekst razvoja brodogradnje u Puli i njegov
utjecaj na razvoj grada.

Službeni jezici na skupu: hrvatski, njemački i engleski (organizirano je prevođenje s njemačkog).
Prisustvovanje skupu ne naplaćuje se.

Za organizacijski odbor:
Mr. sc. Bruno Dobrić

Obavijesti o skupu:
Društvo za proučavanje prošlosti C. i kr. mornarice "Viribus unitis"- Pula
Herkulov prolaz 1, 52100 Pula
Telefon/ faks: ++385 52 214 603
E-mail: info@viribus-unitis.hr
Mrežne stranice Društva: http://www.viribus-unitis.hr
Osoba za kontakt: Mr. sc. Bruno Dobrić
E-mail:bdobric@skpu.hr